• 1
  • 9
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
آپالومیکس 3 مرحله ای با ظرفیت 500 تن در شبانه روز تحت لیسانس ایتالیا برای اولین بار در ایران

این دستگاه قادر است روزانه 500 تن گوجه فرنگی خام را تبدیل به رب نماید. بارزترین ویژگی این دستگاه مصرف بسیار پایین آن در مقایسه با سایر دستگاه های مشابه و خوشرنگ بودن رب تولیدی می باشد.

کانتینیوس سه مرحله ای با ظرفیت  800 تن در شبانه روز تحت لیسانس ایتالیا برای اولین بار در ایران

این دستگاه برای اولین بار در ایران با تلاش و همت مضاعف مجموعه نگار تایماز تحت کنترل مهندسین ایتالیایی ساخته شده است. شرکت نگار تایماز اولین و تنها تولید کننده کانتینیوس با این ظرفیت در ایران می باشد.

آخرین اخبار